Skip to content

Microsoft Power BI

Power BI ile çalışmak, benim için verilerin hikayesini anlamlandırma ve paylaşma yolculuğunda bir dönüm noktası oldu. Bu araç, veriye dayalı karar alma sürecimde bana hem zaman kazandırıyor hem de daha net ve etkili sonuçlar elde etmeme yardımcı oluyor.

Olimpiyat Datası

Olimpiyat datası üzerinde çalışmaya başlamadan önce sizlere bu süreçle ilgili bazı bilgileri vermem raporun anlamlandırılması ve yorumlanması açısından sizlere yardımcı olacaktır.

İlk Olimpiyatların Atina’da 1896 yılında 14 ülke içerisinde sadece 241 Erkek Atlet ile yapıldığını biliyor muydunuz ? Bu tarih literatörde Modern Olimpiyat oyunlarının başlangıcı ,erkek atletlerin yarıştığı ilk etkinlik olarak geçmektedir. Olimpiyatların o dönemdeki en büyük getirisi kültürel etkileşimler ve yeniliklerin farklı kültürler arasında entegrasyonu sağlamasıdır.

Kadınların olimpiyat oyunlarına 1900’den itibaren farklı spor dallarında kademeli girişi ile sporda kadın gücünün dahil olduğu görülmektedir. 1928 Amsterdam Oyunlarında kadınlar ilk kez atletizm yarışmalarına katıldı. 2012 Londra Oyunlarına gelindiğinde kadınların her spor dalında yarışmaya başladığı görülmektedir.

Ayrıca Kış ve Yaz Oyunları olarak 4 yılda 1 gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunlarının 1994 yılı sonrasında 2 yılda bir kış olimpiyatları olarak güncellendiği görülmektedir.

Veri seti raporlanmasında sezonluk dağılım 1960’lardan itibaren her on yılda kış ve yaz oyunlarının katılımcı sayıları gösterilmiştir

Veri Seti İçeriği

 • Veri setini daha iyi analiz edebilmek için, Kıta kırılımlarını alabileceğimiz, latitude logitude değerleri içeren veri seti eklenmiştir. Bölgelerin yıl dilimlerine göre katılım sayılarındaki değişimin daha net görülmesini sağladı.
 • Sporcuların etkinlikleri, etkinliklerin tanımları, konum verileri, ülke verileri. Rapor genel kurgusu spor dalı, bölgesi madalya durumu, yıl bazlı kırılımlarıyla farklı sorulara cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır.

Analiz Metodu

 • Yıllara göre kırılımlar alınarak, 10 yıllık periyotlar üzerinden analiz. Kış olimpiyatllarının 2 yılda bir gerçekleştirilmeye başlanması sonucu yaz kış sporları karsılastırılma raporunun doğru analiz edilmesi sağlanmıştır.
 • 1900 öncesi veriler ayrıca kırılıma dahil edilmiş, Kadınların müsabakalara etkisi raporda görünebilir kılınmıştır. Filtrelerden 1900 öncesi ve sonraki süreçleri ilerlettiğinizde Kadın popülasyonundaki rakamsal yüzdesel değişimler raporda rahatlıkla analiz edilebilecek seviyeye getirilmiştir.
Satış Datası

Kaggle’den alınmış “Sales” datası analizi yaptım. Analiz edeceğim başlıca alanlar ve bu alanların açıklamaları şöyle:

 1. OrderID: Siparişin benzersiz kimlik numarası.
 2. ProductID: Ürünün benzersiz kimlik numarası.
 3. Product: Ürünün adı.
 4. ProductNumber: Ürünün numarası.
 5. CustomerID: Müşterinin benzersiz kimlik numarası.
 6. EmployeeID: Satışı gerçekleştiren çalışanın kimlik numarası.
 7. OrderDate: Sipariş tarihi.
 8. Margin: Marj (Kâr miktarı).
 9. Sales: Toplam satış tutarı.
 10. Cost: Ürün maliyeti.
 11. Quantity: Satılan ürün miktarı.

Bu veri setinden çıkardığım bazı önemli bilgiler şunlar:

 • Yıllara göre satış oranları
 • Müşterilerin yaşadıkları yerlere göre maliyetlerin toplamları
 • En fazla satış yapan 5 ülkenin yıllara göre değişen satış toplamları
 • 2018 yılı, ülkelere göre sipariş sayısı 40’dan büyük olan ülkeler
 • Çalışan bazında top 5 sales-cost-margin karşılaştırması
 • Satış sayısı 500-1500 aralığında olan ilk 5 ülke
 • En fazla kar getiren 10 ürün
 • Yıllara göre yaz mevsiminde yapılan satışları miktarları